En advokat er en god investering

Så snart man overvejer at købe en feriebolig, starter listen af ting, der er at holde styr på. Først og fremmest bør man overveje at søge rådgivning hos en professionel, da ejendomsmægleren er sælger rådgiver og varetager derfor dennes interesser. En sådan allieret kan man finde i en advokat, der vil stå til rådighed og hjælpe køber igennem et boligkøbs mange faser. Da en advokat er uafhængig af banker og forsikringsselskaber, kan man føle sig sikker på reel og ærlig rådgivning.

Kbsaftale

Hvorfor juridisk rådgivning?

Advokatrådgivning vil være gavnligt både før, under og efter handlen af ferieboligen. Selve købsaftalen vil blive læst og forklaret grundigt, eventuelle faldgrupper i tilstandsrapporten vil blive opdaget og diverse muligheder for finansiering af boligen vil blive klarlagt. Hvis man ikke har anskaffet sig juridisk rådgivning inden købsaftalen skal underskrives, bør man sørge for af få et advokatforbehold indføjet i selve aftalen. På den måde kan køber ikke føle sig presset til at have godkendt noget, før det bliver gennemgået af en advokat. Et advokatforbehold sikrer køber retten til at trække sig ud af handlen uden økonomiske omkostninger.

De mange papirer

Al dokumentation, både det der står med stort og småt, vil ligge i advokatens hænder, og da det er købers rådgiver, vil alt blive forklaret og diskuteret med køber inden et eventuelt køb. På den måde sikrer advokaten, at vilkårene i den fremlagte handelsaftale vil falde så meget til købers fordel som muligt. Tilstandsrapporten er en del af denne dokumentation. En tilstandsrapport kan være svær at gennemskue, hvis man ikke er vant til at læse den slags. Derudover kan det have enorme økonomiske konsekvenser for køber, hvis denne ikke er opmærksom på for eksempel behov for udskiftning af tag eller svamp i væggene. Ejerskifteforsikring er en anden del af dokumentationen. Der kan være forskel på hvad denne dækker, hvilket en advokat vil finde ud af og klarlægge for køber. Benyt en god digital advokat for at blive klogere på flere af disse punkter, da dokumentation for et boligkøb hurtigt bliver omfattende.

En god investering

Det er ikke kun ferieboligen, der kan være en god investering. Advokathjælpen har erfaring med ejendomshandel og ved derfor nøjagtig, hvad man skal være særligt opmærksom på. Derfor er den juridiske rådgivning en del af den gode investering. Det kan også være svært at gennemskue, om drømmehuset overhovedet er en god investering for fremtiden. Her vil en advokat ikke ligge fingre imellem, drømmehus eller ej. Rådgivningen vil altid handle om købers bedste, så derfor vil en advokat fremlægge alle argumenter og årsager for, om investeringen er god eller knap så god. Hvis køber ønsker en handel trods økonomiske tab eller lignende, vil den juridiske rådgivning naturligvis vedblive arbejdet indtil underskriften er faldet.

Skødet

Et skøde er det endelige og officielle dokument i en bolighandel. Dette beviser at køber er den retmæssige ejer af ejendommen. Hvem der skal udfærdige skødet, afhænger af aftalerne der er blevet indgået med sælger. Oftest er det køber, der skal afholde udgiften, hvilket også betyder, at det er købers advokat, der udfærdiger dokumentet og gør det klar til tinglysning. Enkelte er af den opfattelse, at det kun er denne del af købsaftalen, hvor en advokat kan gøre gavn. Ønsker man at gå igennem et boligkøb på den måde, skal det stå køber frit for. Men i langt de fleste tilfælde vil dette ende med en uoverskuelig regning, da det utrænede øje ikke aner, hvor mange omkostninger en flytning kan indebære, og hvor man skal kigge hen for at få øje på disse. En handelsaftale kan ofte forhandles. Man skal blot vide hvordan, og hvor langt man bør gå, hvilket både ejendomsmægler og advokat er professionelt trænet i.